Статус:

Изчерпан

H05RR-F кабел

Категория:
Оценка:
Изчисти
+
Описание

Описание

Гъвкав кабел с каучукова изолация и обвивка
Приложение – Кабел с каучукова изолация и обвивка за свързване на електрически уреди и подвижни консуматори към мрежи за променлив ток с номинално напрежение U0/U – 300/500V за ниски и средни механични натоварвания.

Конструкция –
Усукани Cu жила кл. 5 съгл. DIN VDE 0295, IEC 60228
Изолация: каучук EPR
Външна обвивка: каучук EPR
Цвят на външната обвивка: черен

Технически данни –
Гъвкав кабел съгл. БДС EN 50525-2-21
Температура на околната среда: -30°С – +60°С
max Допустима работна температура: +60°С
Номинално напрежение UO/U: 300/500V
Изпитвателно напрежение: АС – 2000 V/50Hz
Мин. радиус на огъване: 7,5 x D

*Посочените диаметри на кабелите са ориентировъчни. При различните производители те могат да варират, съгласно допуските посочени в стандарта.

Нашите продукти

Система на която можеш да разчиташ
1,54 лв.45,18 лв.

САВТ

Опции
1,47 лв.2,04 лв.

FTP

Опции
0,15 лв.0,64 лв.

ПМВСУР

Опции
6,05 лв.18,24 лв.

ПВГФШ-С

Опции
0,24 лв.

ПТПВ

Опции
0,94 лв.1,70 лв.

UTP

Опции
1,36 лв.27,78 лв.

LIYCY

Опции
0,40 лв.0,57 лв.

ПВУ-А1

Опции
1,70 лв.2,36 лв.

SOLAR CABLE H1Z2Z2

Опции
0,79 лв.

ППВР

Опции
1,61 лв.276,44 лв.

NYY кабел

Опции
0,44 лв.

ППВАР

Опции
0,68 лв.5,32 лв.

ПВВ-МБ1 кабел

Опции
3,86 лв.286,41 лв.

NYCY кабел

Опции