Статус:

Изчерпан

NYCY-FR кабел

Тегло Няма
Категория:
Оценка:
Изчисти
+
Описание Допълнителна информация

Описание

Приложение
Силов кабел неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане и изграждане на разпределителни електрически мрежи
и инсталации на промишлени и обществени обекти, където има
високи изисквания за пожаробезопасност и неразпространение
на пожари по кабелни скари и тунели.
Концентричният проводник служи за екран и може да бъде използван като нулев (N), заземяващ (PE) и общо като заземяващ
и нулев проводник (PEN), но не може да се използва като външен
проводник.
Конструкция
• Плътни или усукани Cu жила кл. 1 / кл. 2 съгл. DIN VDE 0295
• Обозначение за формата на жилата
re – кръгло плътно
rm – кръгло многожично
sm – сектор многожичен
• Изолация: PVC компаунд с понижена горимост
• Цветна маркировка съгл. VDE 0293-308 или HD 186
• Вътрешна обвивка: запълващ компаунд с понижена горимост
• Концентричен проводник от Cu телове и обратна спирала от Cu
лента
• Разделителен слой: полимерна лента
• Външна обвивка: PVC компаунд с понижена горимост
• Цвят на външната обвивката: черен
Технически данни
• Силов и контролен кабел съгл. DIN VDE 0276 част 603, HD 603
S1, 7-жилни и повече съгл. DIN VDE 0276 част 627, HD 627 S1
• Температура на околната среда:
– фиксиран монтаж -30°C до +70°C
• Температура на полагане: мин. -5°C
• Макс. допустима работна температура: +70°C
• Допустима температура в режим на к. с.:+160°C (времетраене
на к.с. до 5 sec.)
• Номинално напрежение Uo
/U: 0,6/1 kV
• Изпитвателно напрежение: AC – 4 kV/50 Hz
• Мин. радиус на огъване:
– за едножилни 15 x D
– за многожилни 12 x D
• Неразпространение на горенето: БДС IEC 60332-3 кат. А

Допълнителна информация

Тегло Няма

Нашите продукти

Система на която можеш да разчиташ
1,61 лв.276,44 лв.

NYY кабел

Опции
1,47 лв.2,04 лв.

FTP

Опции
0,68 лв.5,32 лв.

ПВВ-МБ1 кабел

Опции
0,94 лв.1,70 лв.

UTP

Опции
0,44 лв.

ППВАР

Опции
1,10 лв.10,25 лв.

H05RR-F кабел

Опции
0,79 лв.

ППВР

Опции
1,08 лв.1,42 лв.

RG6

Опции
1,54 лв.45,18 лв.

САВТ

Опции
0,15 лв.0,64 лв.

ПМВСУР

Опции
0,80 лв.344,80 лв.

СВТ-С

Опции
6,05 лв.18,24 лв.

ПВГФШ-С

Опции