Статус:

Изчерпан

NYCY-FR кабел

Тегло Няма
Категория:
Оценка:
Изчисти
+
Описание Допълнителна информация

Описание

Приложение
Силов кабел неразпространяващ горенето, за неподвижно полагане и изграждане на разпределителни електрически мрежи
и инсталации на промишлени и обществени обекти, където има
високи изисквания за пожаробезопасност и неразпространение
на пожари по кабелни скари и тунели.
Концентричният проводник служи за екран и може да бъде използван като нулев (N), заземяващ (PE) и общо като заземяващ
и нулев проводник (PEN), но не може да се използва като външен
проводник.
Конструкция
• Плътни или усукани Cu жила кл. 1 / кл. 2 съгл. DIN VDE 0295
• Обозначение за формата на жилата
re – кръгло плътно
rm – кръгло многожично
sm – сектор многожичен
• Изолация: PVC компаунд с понижена горимост
• Цветна маркировка съгл. VDE 0293-308 или HD 186
• Вътрешна обвивка: запълващ компаунд с понижена горимост
• Концентричен проводник от Cu телове и обратна спирала от Cu
лента
• Разделителен слой: полимерна лента
• Външна обвивка: PVC компаунд с понижена горимост
• Цвят на външната обвивката: черен
Технически данни
• Силов и контролен кабел съгл. DIN VDE 0276 част 603, HD 603
S1, 7-жилни и повече съгл. DIN VDE 0276 част 627, HD 627 S1
• Температура на околната среда:
– фиксиран монтаж -30°C до +70°C
• Температура на полагане: мин. -5°C
• Макс. допустима работна температура: +70°C
• Допустима температура в режим на к. с.:+160°C (времетраене
на к.с. до 5 sec.)
• Номинално напрежение Uo
/U: 0,6/1 kV
• Изпитвателно напрежение: AC – 4 kV/50 Hz
• Мин. радиус на огъване:
– за едножилни 15 x D
– за многожилни 12 x D
• Неразпространение на горенето: БДС IEC 60332-3 кат. А

Допълнителна информация

Тегло Няма

Нашите продукти

Система на която можеш да разчиташ
0,81 лв.1,21 лв.

РК 50/75/341A

Опции
1,10 лв.10,25 лв.

H05RR-F кабел

Опции
1,63 лв.112,43 лв.

H07RN-F кабел

Опции
1,54 лв.45,18 лв.

САВТ

Опции
0,94 лв.1,70 лв.

UTP

Опции
1,11 лв.23,88 лв.

YM (NYM-AT-NO5-VV-U) кабел

Опции
0,68 лв.5,32 лв.

ПВВ-МБ1 кабел

Опции
1,08 лв.1,42 лв.

RG6

Опции
3,86 лв.286,41 лв.

NYCY кабел

Опции
1,36 лв.27,78 лв.

LIYCY

Опции
0,24 лв.

ПТПВ

Опции
1,70 лв.2,36 лв.

SOLAR CABLE H1Z2Z2

Опции
0,80 лв.344,80 лв.

СВТ-С

Опции