Статус:

Изчерпан

САВВн/А

Тегло Няма
Категория:
Оценка:
Изчисти
+
Описание Допълнителна информация

Описание

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Кабелите са предназначени за пренасяне и разпределение на електрическа енергия при номинално напрежение U0/U 0.6/1 kV, честота 50Hz. Кабелите са с понижена горимост, неразпространяващи горенето и са за неподвижен монтаж по трасета с неограничена разлика в нивата, за полагане, в кабелни канали, тунели, траншеи, тръби, шахти върху скари и лавици на обекти изискващи локализиране и неразпространение на горенето.

Допълнителна информация

Тегло Няма

Нашите продукти

Система на която можеш да разчиташ
0,24 лв.

ПТПВ

Опции
1,54 лв.45,18 лв.

САВТ

Опции
0,80 лв.344,80 лв.

СВТ-С

Опции
3,86 лв.286,41 лв.

NYCY кабел

Опции
0,79 лв.

ППВР

Опции
0,40 лв.0,57 лв.

ПВУ-А1

Опции
1,10 лв.10,25 лв.

H05RR-F кабел

Опции
0,44 лв.

ППВАР

Опции
1,61 лв.276,44 лв.

NYY кабел

Опции
1,73 лв.2,92 лв.

ПВО

Опции
0,15 лв.0,64 лв.

ПМВСУР

Опции
1,63 лв.112,43 лв.

H07RN-F кабел

Опции
6,05 лв.18,24 лв.

ПВГФШ-С

Опции
0,81 лв.1,21 лв.

РК 50/75/341A

Опции