Статус:

Изчерпан

СВТ-С

Тегло Няма
Категория:
Оценка:
Изчисти
+
Описание Допълнителна информация

Описание

Силов кабел, Cu-проводник, PVC – изолация, PVC – обвивка
Приложение – За пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение UO/U 0,6/1kV и честота 50Hz. Предназначен за неподвижно полагане на открито или в помещения, канали, тунели, шахти и изкопи. Кабелът отговаря на изискванията за устойчивост на атмосферни влияния и слънчева радиация.

Конструкция –
Плътни или усукани Cu жила, кл. 1 / кл. 2 съгл. БДС 904:1984
Изолация: PVC компаунд
Външна обвивка: PVC компаунд
Цвят на външната обвивка: черен

Технически данни –
Силов кабел по БДС 16291-85
Температура на околната среда: -30°С – +50°С
min Температура на полагане: -5°С
max Допустима работна температура: +70°С
Допустима температура в режим на к.с.: +160°С (времетраене на к.с. до 5 сек.)
Номинално напрежение UO/U: 0,6/1 кV
Изпитвателно напрежение: АС – 4 кV/50Hz, DC – 12 kV
Мин. радиус на огъване: 15 x D
Неразпространение на горенето: БДС EN 60332-1
CPR клас: ECa

Допълнителна информация

Тегло Няма

Нашите продукти

Система на която можеш да разчиташ
1,70 лв.2,36 лв.

SOLAR CABLE H1Z2Z2

Опции
1,36 лв.27,78 лв.

LIYCY

Опции
0,94 лв.1,70 лв.

UTP

Опции
1,47 лв.2,04 лв.

FTP

Опции
3,86 лв.286,41 лв.

NYCY кабел

Опции
1,08 лв.1,42 лв.

RG6

Опции
1,11 лв.23,88 лв.

YM (NYM-AT-NO5-VV-U) кабел

Опции
1,54 лв.45,18 лв.

САВТ

Опции
0,15 лв.0,64 лв.

ПМВСУР

Опции
0,79 лв.

ППВР

Опции
0,44 лв.

ППВАР

Опции
1,10 лв.10,25 лв.

H05RR-F кабел

Опции