IMG_2085-scaled.jpeg

Мрежова централа 30 KW

Информация

Необходими стъпки за изграждане на ФЕЦ

Този тип централи се изграждат с цел продажба на електроенергия към ЕРП на преференциални цени. За да се изградят, е необходимо да се направят следните стъпки:

  1. Скица на имот и документ за собственост се подава на заявление за проучване за ФЕЦ до 30 кW.
  2. Изготвяне на проекта и – съгласуване съответното ЕРП. След като проектът е съгласуван, се входират съответните документи за издаване на разрешително за строеж от местната общинска администрация.
  3. Монтаж на проеткираното съоръжение.
  4. Пръсъединяване към мрежата и сключване на предварителен договор за продаба със съотвеното ЕРП. При него се подготвят документи и се сключва договор с ЕРП (отнема няколко месеца). В този случай електрическата енергия се продава по преференциални цени (моля вижте по-долу).

Оборудване

ПАНЕЛИ

DAH Solar

Инвертор

Growatt / Huawei

ГАРАНЦИЯ

10 + 25 г.

ГАРАНЦИЯ

5 /10 г.

Характеристики

Мощност

30 kWp

Цена

42 000 лв.

Възвръщаемост

6,5 г.

Месечна печалба

530 лв.

Елементи

Соларни панели - DAH Solar

Годишна печалба

6 500 лв без ДДС / 20 г.