Връщане

Условия за връщане на закупени стоки

Ако сте размислили или не сте съвсем доволни от покупката си, в рамките на четиринадесетдневния законоустановен срок за отказ от договора от разстояние, можете да върнете или замените неизползваната стока с касовата бележка. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е повредена и/или отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Потребителят да е предоставил на „ПиВи Пауър“ покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура, или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.