Статус:

Изчерпан

САВТ

Тегло Няма
Категория:
Оценка:
Изчисти
+
Описание Допълнителна информация

Описание

Силов кабел, Al-проводник, PVC-изолация, PVC-обвивка
Приложение – За пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителните електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение UO/U 0,6/1 kV и честота 50 Hz. Предназначен за неподвижно полагане на открито или в помещения, канали, тунели, шахти и изкопи.

Конструкция –
Плътни или усукани Al жила, кл. 1 / кл. 2 съгл. БДС 904:1984
Изолация: PVC компаунд
Кабелът се изпълнява със или без запълване на фугите
Външна обвивка: PVC компаунд
Цвят на външната обвивка: сив

Технически данни –
Силов кабел по БДС 16291-85
Температура на околната среда: -30°С – +50°С
min Температура на полагане: -5°С
max Допустима работна температура: +70°С
Допустима температура в режим на к.с.: +160°С (времетраене на к.с. до 5 сек.)
Номинално напрежение UO/U: 0,6/1 кV
Изпитвателно напрежение: АС – 4 кV/50Hz, DC – 12 kV
Мин. радиус на огъване: 10 x D
Неразпространение на горенето: БДС EN 60332-1
CPR клас: Eca

Допълнителна информация

Тегло Няма

Нашите продукти

Система на която можеш да разчиташ
1,11 лв.23,88 лв.

YM (NYM-AT-NO5-VV-U) кабел

Опции
0,44 лв.

ППВАР

Опции
1,10 лв.10,25 лв.

H05RR-F кабел

Опции
1,73 лв.2,92 лв.

ПВО

Опции
0,40 лв.0,57 лв.

ПВУ-А1

Опции
0,24 лв.

ПТПВ

Опции
0,81 лв.1,21 лв.

РК 50/75/341A

Опции
1,70 лв.2,36 лв.

SOLAR CABLE H1Z2Z2

Опции
1,47 лв.2,04 лв.

FTP

Опции
1,36 лв.27,78 лв.

LIYCY

Опции
3,86 лв.286,41 лв.

NYCY кабел

Опции
3,95 лв.46,71 лв.

NYCY-FR кабел

Опции