Статус:

Изчерпан

САВТ

Тегло Няма
Категория:
Оценка:
Изчисти
+
Описание Допълнителна информация

Описание

Силов кабел, Al-проводник, PVC-изолация, PVC-обвивка
Приложение – За пренос и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителните електрически мрежи и инсталации с номинално напрежение UO/U 0,6/1 kV и честота 50 Hz. Предназначен за неподвижно полагане на открито или в помещения, канали, тунели, шахти и изкопи.

Конструкция –
Плътни или усукани Al жила, кл. 1 / кл. 2 съгл. БДС 904:1984
Изолация: PVC компаунд
Кабелът се изпълнява със или без запълване на фугите
Външна обвивка: PVC компаунд
Цвят на външната обвивка: сив

Технически данни –
Силов кабел по БДС 16291-85
Температура на околната среда: -30°С – +50°С
min Температура на полагане: -5°С
max Допустима работна температура: +70°С
Допустима температура в режим на к.с.: +160°С (времетраене на к.с. до 5 сек.)
Номинално напрежение UO/U: 0,6/1 кV
Изпитвателно напрежение: АС – 4 кV/50Hz, DC – 12 kV
Мин. радиус на огъване: 10 x D
Неразпространение на горенето: БДС EN 60332-1
CPR клас: Eca

Допълнителна информация

Тегло Няма

Нашите продукти

Система на която можеш да разчиташ
1,47 лв.2,04 лв.

FTP

Опции
1,63 лв.112,43 лв.

H07RN-F кабел

Опции
0,94 лв.1,70 лв.

UTP

Опции
0,44 лв.

ППВАР

Опции
1,70 лв.2,36 лв.

SOLAR CABLE H1Z2Z2

Опции
1,61 лв.276,44 лв.

NYY кабел

Опции
3,86 лв.286,41 лв.

NYCY кабел

Опции
0,15 лв.0,64 лв.

ПМВСУР

Опции
1,11 лв.23,88 лв.

YM (NYM-AT-NO5-VV-U) кабел

Опции
1,10 лв.10,25 лв.

H05RR-F кабел

Опции
0,68 лв.5,32 лв.

ПВВ-МБ1 кабел

Опции
1,08 лв.1,42 лв.

RG6

Опции
0,79 лв.

ППВР

Опции
1,36 лв.27,78 лв.

LIYCY

Опции